Άσκηση ετοιμότητας!

Άσκηση ετοιμότητας!

Άσκηση ετοιμότητας!

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό μας η άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού. Τα παιδιά μας μαζί με τους δασκάλους τους, «άκουσαν» τη βοή του σεισμού και αφού σταμάτησε, βγήκαν μεθοδευμένα και χωρίς πανικό στον προαύλιο χώρο, για να καταλήξουν στο γήπεδο του σχολείου μας, όπου είχε οριστεί ως τελικός χώρος συγκέντρωσης της άσκησης. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πότε και, αν θα συμβεί κάτι, γεγονός που το απευχόμαστε, μπορούμε και θέλουμε ωστόσο, να είμαστε έτοιμοι και ενημερωμένοι για τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσουμε. Χωρίς φόβο, αλλά με εγρήγορση!

Συλλογή Φωτογραφιών
(6 φωτογραφίες)