Ιστορίες με… εικόνες!

Ιστορίες με… εικόνες!

Ιστορίες με… εικόνες!

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Οι ιστορίες αρέσουν σε όλους. Κάθεσαι γύρω απ’ ένα τραπέζι, μία τάξη εν προκειμένω και μαθαίνεις για τον πολιτισμό, τις τέχνες, τις επιστήμες. Οι μαθητές της Β΄ Τάξης του Δημοτικού μας στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας, ήρθαν σε επαφή με αφηγήσεις για άλλους πολιτισμούς και κυρίως, τον αιγυπτιακό. Εξέτασαν τα πρώτα σύμβολα γραπτής επικοινωνίας, μιμήθηκαν και οι ίδιοι σκηνές από αναπαραστάσεις και άκουσαν ιστορίες που αφορούν τη γραφή και τη σημασία της για την εξέλιξη του ανθρώπου. Επίσης, στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων συζήτησαν για ανθρώπους που ήταν τυφλοί και κατάφεραν σπουδαία πράγματα για την ανθρωπότητα, ενώ τους διανεμήθηκαν και φυλλάδια με τα οποία εξοικειώθηκαν με τον κώδικα Μπράιγ.

Συλλογή Φωτογραφιών
(15 φωτογραφίες)