Πειραματιζόμαστε… παρέα!

Πειραματιζόμαστε… παρέα!

Πειραματιζόμαστε… παρέα!

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τα παιδιά μας της Ε’ Τάξης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής και της ενότητας της θερμότητας που μελετούν πραγματοποίησαν ορισμένα πειράματα.

Ασχολήθηκαν με τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης, του βρασμού και της εξάτμισης, καθώς και με στερεά, υγρά και αέρια.

Και επειδή καταχάρηκαν τα πειράματα με τις ομάδες συμμαθητών τους στις οποίες χωρίστηκαν και έδρασαν, σκέφτηκαν να δείξουν τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των δοκιμών τους στα νηπιάκια μας, για να τα εισάγουν στο κλίμα της Φυσικής!

Έτσι, οι μαθητές μας έγιναν οι ίδιοι δάσκαλοι στη σάλα του Νηπιαγωγείου μας.

Παρουσίασαν τα πειράματα, απάντησαν σε ερωτήσεις των παιδιών μας και πέραν από τους φυσικούς νόμους, και οι μεν αλλά και οι δε, κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι το μοίρασμα της γνώσης.

Συλλογή Φωτογραφιών
(17 φωτογραφίες)