Πράσινο προχωράμε, κόκκινο σταματάμε!

Πράσινο προχωράμε, κόκκινο σταματάμε!

Πράσινο προχωράμε, κόκκινο σταματάμε!

ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τα παιδιά της Δ’ Τάξης του Δημοτικού μας μαθαίνουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων «Κυκλοφοριακή Αγωγή» εκπαιδεύονται να κατανοούν τα σήματα και τις πινακίδες μέσω διαδικτυακής έρευνάς τους υπό την εποπτεία των δασκάλων τους. Ενημερώνονται για τους κανόνες κυκλοφορίας, ζωγραφίζουν τα σήματα και τους κανόνες που διδάχτηκαν και συζητούν με τις δασκάλες τους για την αναγκαιότητα και τη σημασία οδικής παιδείας και γνώσης.

Συλλογή Φωτογραφιών
(7 φωτογραφίες)